Registar institucija elektronskog novca

Detaljnije podatke dobićete pomoću linka u nazivu institucije elektronskog novca.

R. br.Registarski brojNaziv institucije elektronskog novca
1.600iPay See d.o.o. Beograd-Čukarica
2.605Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd